Official opening, Yana digital fashion show

Rokin 102, Amsterdam, Nederland

Get your tickets here

Official opening(on invitation only): 23 september
Open for visitors: 24 t/m 26 september

We proudly present YANA, the digital clothing collection created
by Meggie van Zwieten. She sees digital fashion as a new medium which will offer a possibility to dress more sustainable within
future existence.

You are invited to take a trip to her virtual world and to experience her
garments in Augmented Reality.

The collection will be on show during the Dutch Sustainable
Fashion Week at Fashion For Good.

Meggie van Zwieten is a digital artist, based in The Hague. She creates 3D artworks, digital fashion and mainly works with Augmented Reality and Mixed Reality.

By working multi-disciplinary she tries to build a welcoming digital environment, to bring individuals closer to this world in order to be able to experience it for all its positive possibilities and potential. And hereby also aiming to use digital means to create awareness around sustainability and equality.

As an artist she wants to create an accessible environment in which one can find relief, beauty and escape. With her creations she strives to generate astonishment that cares for curiosity, leading to an urge to further explore the digital environment.

The digital domain is evolving daily and is moving towards an alternative reality parallel to physical life. Meggie sees the digital environment as an extension of the physical world in which we have the opportunity to form new foundations and construct a cyber-humanity capable of giving essence to virtual existence. We are constantly adapting the physical environment to meet people’s needs. It’s time to leave nature alone and find our desires in digital landscapes.

By embracing the digital layer, new ways of living can be found in which we can be more sustainable. By wearing digital fashion, we can make a statement against mass production. Fast fashion has a problematic impact on the world. Therefore it’s essential to dress more innovative.

Meggie views virtual fashion as a new medium, not as an extension of physical fashion. And she thinks this new medium has the potential to lay more focus on individuals instead of on the mass. Digital garments are hybrid and transformative and can herewith complement ones personality.

With Meggie’s background as a digital artist, she wants to investigate whether fashion in the context of digital platforms can offer a new perspective, relative to what physical clothing currently represents. Garments are often related to genders, stereotypes or cultural history. Clothing in the digital environment can offer the opportunity to explore new forms of clothing and break free from these associations.

The collection will focus on shaping futuristic garments within a digital context, but still finding connection with the physical world. The conceptual focus will be on sustainability, equality and inclusiveness. The aim is for digital fashion to become an essential part of expression and communication within digital platforms.

The collection consists of 13 looks. Within the collection you will find avant garde garments with a sci-fi aesthetic but referring to nature. There is also a part of the collection that focusses on the individual, to exemplify how fashion should connect to personal expression instead of consumerism.

The collection is brought together with collaborations of various artists from different backgrounds.

YANA will hopefully open your eyes to the possibilities of dressing virtually.

NL

Meggie van Zwieten is een digitale kunstenaar, gevestigd in Den Haag. Ze maakt 3D kunstwerken, digitale mode en werkt voornamelijk met Augmented Reality en Mixed Reality.

Door multidisciplinair te werken probeert ze een gastvrije digitale omgeving op te bouwen, en individuen een mogelijkheid te bieden om het potentieel van deze omgeving te ervaren. En hierbij de focus te leggen op het inzetten van digitale middelen om bewustwording te creëren rondom duurzaamheid en gelijkwaardigheid.

Als kunstenaar wil ze een toegankelijke omgeving creëren waarin men verademing, schoonheid en ontsnapping kan vinden. Met haar creaties streeft ze naar verwondering die zorgt voor nieuwsgierigheid, wat leidt tot een drang om de digitale omgeving verder te verkennen.

Het digitale domein evolueert dagelijks en groeit naar een alternatieve realiteit parallel aan het fysieke leven. Meggie ziet de digitale omgeving als een verlengstuk van de fysieke wereld waarin we de mogelijkheid hebben om nieuwe fundamenten te vormen en een cybermensheid op te bouwen die in staat is essentie te geven aan het virtuele bestaan. We passen de fysieke omgeving voortdurend aan om de behoeften van mensen te vervullen. Het is tijd om de natuur met rust te laten en onze verlangens te vinden in digitale landschappen.

Door de digitale laag te omarmen, kunnen nieuwe manieren van leven worden gevonden waarin we duurzamer kunnen zijn. Door digitale mode te dragen, kunnen we een statement maken tegen massaproductie. Fast fashion heeft een problematische impact op de wereld. Daarom is het essentieel om innovatiever te kleden.

Meggie ziet virtuele mode als een nieuw medium, niet als een verlengstuk van fysieke mode. En ze denkt dat dit nieuwe medium de potentie heeft om meer nadruk te leggen op individuen in plaats van op de massa. Digitale kledingstukken zijn hybride en transformerend en kunnen hiermee iemands persoonlijkheid aanvullen.

Met Meggie’s achtergrond als digitale kunstenaar wil ze onderzoeken of mode in de context van digitale platforms een nieuw perspectief kan bieden, dit ten opzichte van wat fysieke kleding op dit moment vertegenwoordigt. Kleding is vaak gerelateerd aan geslachten, stereotypen of culturele geschiedenis. Kleding in de digitale omgeving kan de mogelijkheid bieden om nieuwe vormen van kleding te ontdekken en los te komen van deze associaties.

De collectie zal zich richten op het vormgeven van futuristische kledingstukken binnen een digitale context, maar nog steeds verbinding vinden met de fysieke wereld. De conceptuele focus zal liggen op duurzaamheid, gelijkheid en inclusiviteit. Het doel is dat digitale mode een essentieel onderdeel wordt van expressie en communicatie binnen digitale platforms.

De collectie bestaat uit 13 looks. Binnen de collectie zal men avant-garde kledingstukken vinden met een sci-fi esthetiek maar verwijzend naar de natuur. Er is ook een deel van de collectie dat zich richt op het individu, om te illustreren hoe mode moet aansluiten bij persoonlijke expressie in plaats van consumentisme.

De collectie is samengebracht door middel van samenwerkingen met diverse kunstenaars met verschillende achtergronden.

YANA zal hopelijk je ogen openen voor de mogelijkheden van virtuele mode.

Features
Business Event
Gratis Entree
Gratis Parkeren
Indoor Event
Official DSFW Event
Op Uitnodiging
Outdoor Event
Voor o.a. Kinderen
Datum & Tijd
Startdatum:
23/09/2021
Einddatum:
23/09/2021
Starttijd:
11:00
Eindtijd:
17:00
Related Listings